ČLANSTVO
RUKOVODSTVO
predsjednik
Mirsad Bašić
e-mail: atelierbasic@outlok.com
rotary godina 2018/2019
sekretar
Amel Muslić
e-mail: amel.muslic@gmail.com
rotary godina 2018/2019
blagajnik
Orhan Midžić
e-mail: orhan.midzic@me.com
rotary godina 2018/2019
ČLANOVI
Abdulah Delić,PHF
e-mail: abdulah.delic@bih.net.ba
Adem Salihagić,PHF
e-mail: stomordinacija@yahoo.com
Almir Kurtović
e-mail: ami@kurtovic.ch
Amel Muslić
e-mail: amel.muslic@gmail.com
Azrija Piralić,PHF
e-mail: azrijapiralic@yahoo.com
Dragica Biuković,PHF
e-mail: dragicabiukovic@yahoo.de
Edin Ibrahimpašić
e-mail: edin.ibrahimpasic@bih.net.ba
Edis Tatlić
e-mail: dr.tatlic@gmail.com
Elvir Hadžić,PHF
e-mail: elvir.hadzic@bih.net.ba
Haris Halkić
e-mail: haris.halkic@hotmail.com
Ljiljana Mehić,PHF
e-mail: ljiljanaremes@hotmail.com
Mehmed Felić,PHF
e-mail: mehmed.felic@graficar.ba
Mirko Jandrić,PHF
e-mail: total@bih.net.ba
Mirsad Bašić
e-mail: atelierbasic@outlok.com
Mirsada Terzić-Avdagić,PHF
e-mail: mirsada_a@yahoo.com
Muris Junuzović
e-mail: muris.junuzovic@gmail.com
Nedžad Čavkunović,PHF
e-mail: nedzad@cavkunovic.com.ba
Orhan Midžić
e-mail: orhan.midzic@me.com
POČASNI ČLANOVI
Halid Merdanic
e-mail: h.merdanic@hotmail.com
Ismet Kasumovic
e-mail:
Đemaludin Čaušević
e-mail:
RUKOVODSTVA KROZ GODINE
RUKOVODSTVO 2004/2005
Adem Salihagić,PHF | predsjednik
Tomislav Turkalj | sekretar
RUKOVODSTVO 2005/2006
Đemaludin Čaušević | predsjednik
Hatidža Pečenković | predsjednik
Mirko Jandrić,PHF | sekretar
Ramiz Ćejvanović | blagajnik
RUKOVODSTVO 2006/2007
Džemaludin Harčević | predsjednik
Mehmed Felić,PHF | sekretar
Ljiljana Mehić,PHF | blagajnik
RUKOVODSTVO 2007/2008
Azrija Piralić,PHF | predsjednik
Adem Salihagić,PHF | predsjednik
Fadil Hasanagić | sekretar
Ljiljana Mehić,PHF | blagajnik
RUKOVODSTVO 2008/2009
Sulejman Kendić | predsjednik
Abdulah Delić,PHF | sekretar
Suad Mahmić | blagajnik
RUKOVODSTVO 2009/2010
Mehmed Felić,PHF | predsjednik
Dragica Biuković,PHF | sekretar
Nedžad Čavkunović,PHF | blagajnik
RUKOVODSTVO 2010/2011
Mirko Jandrić,PHF | predsjednik
Kemal Salihagić | sekretar
Nedžad Čavkunović,PHF | blagajnik
RUKOVODSTVO 2011/2012
Abdulah Delić,PHF | predsjednik
Kemal Salihagić | sekretar
Nedžad Čavkunović,PHF | blagajnik
RUKOVODSTVO 2012/2013
Mirsada Terzić-Avdagić,PHF | predsjednik
Džemaludin Harčević | sekretar
Ljiljana Mehić,PHF | blagajnik
RUKOVODSTVO 2013/2014
Mehmed Felić,PHF | predsjednik
Nedžad Čavkunović,PHF | sekretar
Ljiljana Mehić,PHF | blagajnik
RUKOVODSTVO 2014/2015
Dragica Biuković,PHF | predsjednik
Ljiljana Mehić,PHF | sekretar
Muret Mahmutovic | blagajnik
RUKOVODSTVO 2015/2016
Ljiljana Mehić,PHF | predsjednik
Elvir Hadžić,PHF | sekretar
Nedžad Čavkunović,PHF | blagajnik
RUKOVODSTVO 2016/2017
Elvir Hadžić,PHF | predsjednik
Nedžad Čavkunović,PHF | sekretar
Mirsad Bašić | blagajnik
RUKOVODSTVO 2017/2018
Nedžad Čavkunović,PHF | predsjednik
Mirsad Bašić | sekretar
Amel Muslić | blagajnik
RUKOVODSTVO 2018/2019
Mirsad Bašić | predsjednik
Amel Muslić | sekretar
Orhan Midžić | blagajnik
RUKOVODSTVO 2019/2020
rotary-bihac.ba | Rotary Club Bihać