Šta je rotary?

ŠTA JE ROTARY ?
Rotary je svjetska organizacija osoba iz stručnog i poslovnog života koje se posvećuju humanim ciljevimna, cijene i promiču visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu šire dobru volju i razumijevanje u svijetu. Ovi ideali njeguju se u Rotary klubovima, u kojima se sastaju osobe jednakih nazora. Nosioci ove ideje su pojedini rotarijanci i rotarijanke koji rotarijska načela i rotarijske ideale oživotvoruju na svom području.

ČETIRI NAČELNA PITANJA

Za primjenu i očuvanje visokih etičkih načela u međuljudskim odnosima provjerenju nit vodilju predstavljaju četiri načelna pitanja:

  1. Je li istina?
  2. Je li ispravno za sve sudionike?
  3. Hoće li promicati prijeteljstvo i dobru volju?
  4. Hoće li služiti na dobro svim sudionicima?   

CILJ ROTARYA

Cilj Rotary je spremnost pomoći u svakodnevnom životu ("Service Above Self"). Rotary nastoji postići ovaj cilj na slijedeći način:

  1. da njegujući prijateljstvo bude drugima od koristi
  2. prihvaćanjem visokih etičkih načela, kako u privatnom tako i u poslovnom životu te poštivanjem vrijednosti svakog čina za opće dobro
  3. promicenjem odgovornog djelovanja svih rotarijanaca u privatnom, poslovnom i javnom životu
  4. njegovanjem dobre volje za razumijevanje i mir među narodima putem svjetske zajednice poslovnih Ijudi, sjedinjenih u idealu, da se pomogne drugima.
Šta je rotary? | Rotary Club Bihać