Nastavak uređenja odmorišta Sokolac
Nastavak aktivnosti na uređenju GYM zone i odmorišta Sokolac u sklopu projekta TRIM STAZA DEBELJAČA. Drenaža platoa u sklopu zone.
Powered by RC Bihać
#rcbihac #rcjihlava #rotary #rotary1910 #sokolac #visitbihac
datum objave: 12. Jun 2021. | izvor: RC Bihać
OSTALE VIJESTI
Nastavak uređenja odmorišta Sokolac | Rotary Club Bihać