ICC & Rotary bal Banja Luka
Rotary meeting Banja Luka 04.11.2023. Tema: ICC (Inter Country Committies) Prisutni: RC Bihać, RC Sarajevo, RC Ilidža, RC Zenica, RC Banja Luka, RC Tuzla, Guverner Herbert i ICC koordinator Nedžad Pirić. ICC- (Inter Country Committies) služi sa lakše promovisanje zajedničkih projekata sa klubovima između različitih Distrikta. Naš Distrikt ima potpisan memorandum sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom i Turskom i za svakog od njih ima po jedan predstavnik. Koordinator je prijatelj Nedžad Pirić, koji upućuje na pojedinačnog predstavnika za svaku zemlju (za HR je npr. predstavnik prijatelj iz RC Brčko) Preko ovakve suradnje je lako moguće slanje mladih osoba koje klub nominira u inostranstvo na Youth exchange program ili na neki postdiplomski studij koji je u potpunosti financiran iz sredstava Roraty International. Trenutno su 34 studenta u razmjeni iz našeg Distrikta. Mlade osobe mogu aplicirati preko kluba za - Peace scholarship - Youth excange - Rotary peace centre Više na stranici www.ryep.at RC Bihać jedni ima potpisan Memorandum za RC Jihlava! Nakon radnog dijela, u organizaciji RC Banja Luka, održan je tradicionalni Rotary bal. Hvala našem prijatelju Samiru koji je predstavljao Klub na ovim događajima! #rcbihac #rotary #rcbanjaluka #rotarybal #icc #rd1910
datum objave: 7. Nov 2023. | izvor: RC Bihač
OSTALE VIJESTI
ICC & Rotary bal Banja Luka | Rotary Club Bihać